Organisatie/onderneming
adres van elektronische woonstkeuze, waarop de organisatie de verzoeken tot betekening op elektronische wijze zal ontvangen
Adres
Vertegenwoordiger van de organisatie/onderneming (lastgever)
Medewerkers (lasthebbers)
Medewerker 1
Medewerker 2
Medewerker 3
Medewerker 4
Medewerker 5
Overeenkomst
De lastgever belast de lasthebber met het al dan niet toestemmen tot een verzoek tot betekening op elektronische wijze.